همایش عفونت های شایع و خطیر

کنفرانس علمی یک روزه "عفونت های شایع و خطیر" توسط گروه بیماری های عفونی و گرمسیری بیمارستان امام رضا (ع) در تاریخ 18/09/1395 در تالار رازی (دانشکده بهداشت) برگزارشد.

دبیر علمی برنامه آقای دکتر حمیدرضا نادری، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، می باشند. این برنامه دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کنفرانس ، اینجا کلیک کنید.

 

برنامه بازآموزی یکروزه عفونت های شایع و خطیر   18/09/1395

 

ساعت

عنوان

سخنران

7:50-8

تلاوت قرآن مجید

20/8-/8

بیان اهداف

دکتر نادری

15/9-20/8

هپاتیت های ویروسی

دکتر نادری

45/9-15/9

تبهای خونریزی دهنده

دکتر هادیزاده

30/10-45/9

عفونت های سیستم اعصاب مرکزی

دکتر توانائی

00/11-30/10

بروسلوز

دکتر قبولی

30/11-00/11

پذیرایی و نماز

15/12-30/11

سل

دکتر خلیفه سلطانی

45/12-15/12

پنومونی

دکتر شیبانی

15/13-45/12

اسهال های عفونی

دکتر حیدری

45/13-15/13

عفونت های نسج نرم

دکتر بجدی

14-45/13

پرسش و پاسخ

 

 


منو اصلی