تاريخچه گروه

 

 
چکيده اي از تاريخچه بخش عفوني

در سالهاي اولي که آموزشگاه بهداري مشهد مجوز تغيير نام گرفت و تبديل به دانشکده پزشکي شد ، دانشجويان پزشکي در سال چهارم به مدت يک ماه برخي بيماريهاي عفوني شايع و منطقه اي را فرا مي گرفتند .

در دهه هاي سي و چهل ، هنوز بخش بيماريهاي عفوني وجود نداشت و دانشجويان در بيمارستاني معروف به " دويست تختخوابي يا سوانح ، مسمومين " ( خيابان آخوند خراساني ) آموزش مي ديدند . در دهه چهل اولين بيمارستان بيماريهاي عفوني در بيمارستاني به نام " شماره 2" که امروزه بيمارستان دکتر شيخ نام دارد ايجاد گرديد ( خيابان شهيد قرني ) .

در حدود سال 1348 بخش عفوني به بيمارستان سوم اسفند واقع در خيابان تهران ( امام رضاي کنوني ) منتقل شد . تقريبا در سالهاي 1352- 53 ، بخش کوچکي در داخل بيمارستان امام رضا ، محلي هم اکنون بخش پوست است به گروه بيماريهاي عفوني اختصاص يافت .

در دهه 50 به پيشنهاد رئيس بخش دانشگاه ، بخش عفوني به بيمارستان منتصريه واقع در خيابان جنت تغيير مکان يافت . اين بيمارستان مستقل ، بيش از 36 تخت داشت . در سالهاي دهه 70 ، اقدامات مستمري جهت تاسيس يک "دپارتمان عفوني " بزرگ و مجهز در داخل بيمارستان امام رضا (ع) آغاز گرديد و نهايتا به ثمر نشست .در سال 74 بخش عفوني به طبقه فوقاني دپارتمان داخلي کنوني منتقل و آغاز به کار نمود .

از اعضاء هيئت علمي و پزشکاني که در طول زمان در بخش عفوني فعاليت داشته اند : ( از اکنون به سمت گذشته ) مي توان اساتيد زير را نام برد:

آقاي دکتر محمود پناهي – خانم دکتر فرشته رکني – آقاي دکتر سيد غلام رضا مير حسيني – آقاي دکتر پرويز آزمون – آقاي دکتر مقتدر مژدهي – آقاي دکتر محسن ضيائي – آقاي دکتر عبد الرحيم بازرگاني – آقاي دکتر مفيدي .

آقاي دکتر پناهي در دوره مديريتشان اقدامات بسيار ارزنده و پر ثمري را جهت تاسيس بخش عفوني در بيمارستان امام رضا (ع) انجام دادند و بخش عفوني با ساختار استاندارد ساخته شد ب صورتي که ساختمان در طبقات مربوط به بستري زنان – بستري مردان – بستري کودکان . طبقه همکف مربوط به قسمتهاي اداري و طبقه زير زمين مربوط به اقدامات پاراکلينيک که به صورت کاملا مجزا از ساير بيماران بستري در بيمارستان انجام شود که اين امر محقق نشد و فقط يک طبقه از آن به بخش عفوني تعلق گرفت . در حال حاضر بخش عفوني داراي 24 تخت بستري بيمار ، يک اتاق جهت آزمايشگاه و ICU با 4 تخت بستري بيمار و دو اتاق ICU با ايزوله تنفسي مي باشد.

اعضاي هيئت علمي بخش بيماريهاي عفوني در حال حاضر ( به ترتيب سابقه کاري در اين گروه ) عبارتند از :

1- آقاي دکتر محمد رضا سروقد

2- آقاي دکتر محمد جواد قبولي شاهرودي

3- خانم دکتر اشرف توانايي ثاني

4- آقاي دکتر علي اکبر حيدري

5- آقاي دکتر حميد رضا نادري

6- آقاي دکتر امين بجدي

7- آقاي دکتر سيد احمد خليفه سلطاني

8- آقاي دکتر فرشيد عابدي

چشم انداز گروه 

این گروه در جهت پيشگيري ، درمان و بازتواني بيماران مبتلا به ناراحتی های عفونی جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق درك و برآورده نمودن نيازهاي بهداشتي، درماني بيماران و نيز آموزش فراگيران با استفاده از امكانات ، تجهيزات و فناوري نوين در چارچوب ارزش­هاي اخلاقي تلاش مي نمايد.

اهداف گروه 

  •  ارائه خدمات درماني جامع ، كارآمد و متناسب با نیازهای بیماران 
  • آموزش و تربيت نيروي پزشكي براي اطمينان از تداوم خدمات درماني براي بيماران 
  • انجام طرح هاي پژوهشي با هدف افزايش دانش و آگاهي از درمان بيماران
 

منو اصلی